RK Player No. Team Pos. G A Pts PIM
1 เคน เอ็ดวิน ซินเบอร์น 5 Warriors A D 11 18 29 2
2 ฮิเดกิ นากายาม่า 96 Warriors A D 11 15 26 0
3 ณฐภัทร ลัคนทินากร 17 Thunders F 10 7 17 0
4 ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร 88 Warriors A F 8 9 17 0
5 สิทธิ์นนท์ พรหมทอง 88 Thunders F 4 13 17 0
6 ภานุรุจ สุวชิรัตน์ 14 Big Bulls F 6 10 16 0
7 ณัฐเสฎฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์ 92 Thunders F 7 8 15 0
8 Ichiro  Hara 28 Nakaraj Inter F 7 8 15 2
9 อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน 91 Nakaraj Inter F 8 6 14 18
10 Justin St-Denis 71 Nakaraj Inter F 6 8 14 0
11 ปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา 34 Thunders F 7 5 12 0
12 รักษ์ชัย สุขวิบูลย์ 4 Warriors A F 9 2 11 2
13 มาซาโต คิตายามะ 83 Warriors A F 8 3 11 2
14 Bill  Bredesen 17 Big Bulls F 6 5 11 4
15 ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล 55 Nakaraj Inter F 6 5 11 4
16 David Boere 19 Nakaraj Inter F 5 6 11 0
17 ภาสิทธิ์ จิระชัย 88 Big Bulls F 8 2 10 2
18 เทวินทร์ ชาติสุวรรณ 5 Thunders F 6 3 9 0
19 กฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา 10 Warriors A F 6 3 9 0
20 ภูริช ธีระนุสรณ์กิจ 9 Thunders D 6 3 9 4
21 Devin Michael 39 Nakaraj Inter F 5 4 9 0
22 ชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์ 93 Thunders F 3 6 9 0
23 Shinohara Yuhei 8 Warriors A D 3 6 9 0
24 ปภาณ  ธนเกริกเกียรติ 3 Warriors A D 2 7 9 2
25 Jordan Ashton 93 Big Bulls D 6 2 8 6
26 Harrison Oztemel  12 Big Bulls F 5 2 7 0
27 ธีระศักดิ์ รัตนโชติ 3 Lion State D 5 2 7 0
28 พริษฐ์ จันทร์ธีรยุทธ์  97 Nakaraj Inter F 3 4 7 2
29 ชัยนนท์กิตต์ หวังนิธิธรรม์ 75 Greatest Ice F 2 5 7 0
30 วัชรินทร์ วิไลลักษณ์ 76 Warriors A F 2 5 7 0
31 แมธิว จอนาธาน ซิเกิล 0 Warriors A F 4 2 6 0
32 อาชวิน วัฒนปัญญากุล 22 Lion State D 4 2 6 2
33 ยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์ 75 Warriors A F 4 2 6 14
34 ฆฤต ไทยานนท์ 37 Thunders D 3 3 6 0
35 ปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล 54 Thunders D 3 3 6 4
36 Mike Wilson 44 Nakaraj Inter D 2 4 6 2
37 Caroline Hill 73 Warriors A D 1 5 6 0
38 ชวัล เจียรวนนท์ 94 Big Bulls F 3 2 5 0
39 จันทพงษ์ เต็งสกุล 26 Thunders F 3 2 5 0
40 พันธุ์เดช คูหาแก้ว 97 Thunders F 3 2 5 0
41 ชยุตพล กูลรัตน์ 44 Thunders D 2 3 5 2
42 ชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์ 22 Thunders D 1 4 5 0
43 เขมรัฐ โรจน์พิทักษ์ชีพ 8 Lion State F 4 0 4 0
44 สมิทธิ์ วิริยภาษ 15 Greatest Ice F 3 1 4 0
45 Scott Murray 19 Lion State F 3 1 4 2
46 กณิศ กิติเรียงลาภ 27 Thunders D 2 2 4 0
47 แพทริก ฟอร์สเนอร์ 86 Big Bulls F 2 2 4 2
48 Oleg Kabakov 23 Thunders F 1 3 4 0
49 สิทธิเดช ธรรมมะ 71 Greatest Ice D 1 3 4 6
50 Jesse Starosta 10 Lion State F 3 0 3 2
51 Ernesto Bauer 22 Big Bulls F 3 0 3 4
52 พงศ์เกียรติ วงษ์นันทวัฒน์ 23 Greatest Ice F 2 1 3 0
53 พีรวิชญ์ โกวิทยา 78 Thunders F 2 1 3 0
54 ทิม สุพรรณโกมุท 8 Nakaraj Inter F 2 1 3 2
55 สุกฤษฏิ์ เหนี่ยงแจ่ม 56 Nakaraj Inter F 2 1 3 2
56 Alex Phelps 3 Nakaraj Inter D 2 1 3 12
57 Bradley Wilson 71 Big Bulls D 1 2 3 0
58 Ralf  Dittmer 44 Lion State D 1 2 3 2
59 อารยะ วัฒนปัญญากุล 63 Thunders D 1 2 3 2
60 Simon Kititeekakul 9 Lion State F 0 3 3 0
61 Larin Roman 84 Warriors A F 0 3 3 0
62 Kenichiro Yamazato 43 Greatest Ice F 2 0 2 0
63 อธิษฐ์ ขุนราษฎร์ 97 Greatest Ice F 2 0 2 0
64 นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี 4 Lion State F 2 0 2 0
65 สุวิภา ปัญญามณีรัตน์ 19 Greatest Ice D 2 0 2 2
66 Janne Kankaanpaa 72 Lion State F 1 1 2 0
67 วชร ลือนาม 19 Big Bulls D 0 2 2 0
68 Donnie Lindgren 79 Thunders F 0 2 2 0
69 นันทวัฒน์ หวัง 24 Greatest Ice F 0 2 2 2
70 สมสิทธิ์ มั่นใจ 91 Greatest Ice D 0 2 2 2
71 อนันต์ กุลลูกอิน 81 Greatest Ice D 0 2 2 12
72 วิชชากร แก้วประสพ 18 Greatest Ice F 1 0 1 0
73 นำชัย ปังศิริ 88 Greatest Ice F 1 0 1 0
74 ธนาวัฒน์ ไทยมานิตย์ 25 Lion State D 1 0 1 0
75 ญาณา แนวบุญเนียร 89 Nakaraj Inter F 1 0 1 0
76 นิอร พุฒสุข 44 Greatest Ice D 1 0 1 2
77 ณรงค์ชัย ประเสริฐศรี 21 Big Bulls D 0 1 1 0
78 ธเนศ อนันต์ธนานุกุล 63 Greatest Ice F 0 1 1 0
79 โยธิน ลิ้มโยธิน 87 Greatest Ice F 0 1 1 0
80 วรัชนันท์ บุญยุบล 26 Lion State F 0 1 1 0
81 จตุพงษ์ พวงดี 11 Big Bulls F 0 1 1 2
82 Adrian Mayer 98 Big Bulls D 0 1 1 2
83 Domnick Dumais 16 Lion State D 0 1 1 2
84 บารมี พุกเจริญ 9 Big Bulls F 0 0 0 2
85 วรวิทย์ กาจูม 55 Greatest Ice F 0 0 0 2
86 เคลย์ แฮมเมอริค 2 Big Bulls D 0 0 0 4
87 ปรัชญ์ ศิริธร 63 Big Bulls D 0 0 0 6

 

RK Player No. Team Pos. G A Pts PIM
1 Darius Konitopetz 26 OT-Yaksa F 9 3 12 10
2 ณกฤต สุทธิวิจิตโต 6 Warriors B F 9 2 11 0
3 อินทัช เสริมสุขเจริญชัย 42 OT-Yaksa F 6 5 11 8
4 อาชาคิน อั้น 81 Warriors B F 4 5 9 2
5 ไชยภัทธิ์ กิจจาภิวัฒน์วงศ์ 26 Nakaraj-B F 5 2 7 0
6 Joonas Laakkonen 66 Young Ducks F 5 2 7 0
7 นิติพล แสงบัว 77 Warriors B F 4 3 7 18
8 ภัทรดิษ อักษรรัศมี 87 OT-Yaksa F 5 1 6 4
9 รัฐภูมิ สโรจฤวดี 98 Warriors B F 5 0 5 0
10 เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์ 22 OT-Yaksa F 4 1 5 0
11 Nicholas Li En Lin 7 Young Ducks F 2 3 5 0
12 ไกรศร นิยมวงศ์ 64 OT-Yaksa D 2 3 5 2
13 โรจน์ฤทธิ์ อินทราวิชากุล 79 Warriors B F 1 4 5 0
14 อดิศักดิ์  บุญคง 91 Nakaraj-B F 4 0 4 0
15 วีรยศ คำชำนาญ 54 Nakaraj-B F 3 1 4 4
16 เริงฤทธิ์ อินทราวิชกุล 13 Warriors B D 3 1 4 6
17 ปริวุฒิ ปราชญานันต์ 44 Nakaraj-B F 1 3 4 0
18 Joe Pettit 24 Young Ducks D 1 3 4 2
19 วีรภัทร สุรวาณิช 11 Young Ducks F 1 3 4 10
20 อานุภาพ เจริญรักษ์ 5 Nakaraj-B F 2 1 3 0
21 Andrew Shutsa 14 Young Ducks F 2 1 3 0
22 ธีธัช ธีรกุลวาณิช 54 Grizzly Bears D 2 1 3 2
23 อิทธิพล ซอ 97 Nakaraj-B F 2 1 3 4
24 จอช  เพอร์รี่  26 Ursus F 2 1 3 12
25 นนทภัทร แจ่มจันทร์ 36 Nakaraj-B D 2 0 2 14
26 ภานุพงษ์ นวลเป็นใย 7 Nakaraj-B F 1 1 2 0
27 นิทัศน์ ธรรมสิทธิ์ 97 Grizzly Bears F 1 1 2 2
28 Ryan Yaden 8 OT-Yaksa F 1 1 2 2
29 ธนากฤต สาธิตสิทธิ์ 37 Young Ducks F 1 1 2 2
30 ยอดพงษ์ วรารัศมีนิธิกุล 8 Grizzly Bears D 1 1 2 4
31 กิตินันท์ สินคีรีรัตน์ 9 Young Ducks D 1 1 2 22
32 ทินภัทร บุญมั่น 33 Warriors B F 0 2 2 2
33 พิชากร หวังเจริญวงศ์ 74 Grizzly Bears F 1 0 1 0
34 ภาวิศ  ภู่ปิยะประเสริฐ 6 Ursus F 1 0 1 0
35 ธีรพล ชำนาญรัตนกุล 18 Warriors B D 1 0 1 0
36 วิลาสินี รัตนนัย 20 Warriors B F 1 0 1 0
37 ชัยสิทธิ์ ตุลวรรธนะ 9 Grizzly Bears F 1 0 1 2
38 สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ 12 Grizzly Bears F 1 0 1 2
39 ศุภโชค นานากิจไพบูลย์ 23 Grizzly Bears F 1 0 1 2
40 ธนบูรณ์ ศรีวรนาถกุล 8 Nakaraj-B F 1 0 1 4
41 นฤสาร เลิศเจริญตระกูล 42 Nakaraj-B F 1 0 1 4
42 Piti Kunakittayakorn 2 Young Ducks D 1 0 1 5
43 ศุภวิชญ์ เยี่ยมแสนสุข 85 Ursus D 1 0 1 8
44 ณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา 20 OT-Yaksa D 1 0 1 14
45 วรวิทย์ มะกล่ำทอง 75 Grizzly Bears D 0 1 1 0
46 ไตรรัตน์  อุดร  8 Ursus F 0 1 1 0
47 พัฒน์ภูมิ ผาทอง 68 Warriors B F 0 1 1 0
48 Kelly Shim 18 Young Ducks F 0 1 1 0
49 สุภาษิต มัสจิต 2 Grizzly Bears D 0 1 1 2
50 ณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล 89 Nakaraj-B F 0 1 1 2
51 ศุภกิจ ปิยดำรงเกียรติ 35 Warriors B D 0 1 1 2
52 Hannu Hulden 5 Young Ducks D 0 1 1 2
53 นัฐพงษ์ หาญนฤชัย 15 Grizzly Bears D 0 1 1 4
54 ภาณุพงษ์ นวลเป็นใย 17 Nakaraj-B F 0 1 1 4
55 ภาคภูมิ ทองอร่าม 35 OT-Yaksa D 0 1 1 4
56 กฤตภาส วิภูพงศ์ 11 Warriors B D 0 1 1 4
57 ไกรสิน วงศ์สิริพิบูลย์ 40 Young Ducks D 0 1 1 4
58 คณิณ โมกขะเวส 24 OT-Yaksa F 0 1 1 8
59 กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ 59 Nakaraj-B D 0 1 1 10
60 เดชบดินทร์ จิตตรานนท์ 47 OT-Yaksa D 0 1 1 10
61 สตภูมิ สุขสมบูรณ์ 21 Grizzly Bears F 0 0 0 2
62 รชต ขจรศักดิ์สุเมธ 10 Nakaraj-B D 0 0 0 2
63 ภาณุเดช ปังกริมา 13 Nakaraj-B D 0 0 0 2
64 มนต์สกล กุลธนอมรดิษฐ์ 82 Nakaraj-B F 0 0 0 2
65 สุวิชชา ศัพท์หงษ์ 81 OT-Yaksa F 0 0 0 2
66 นิพนธ์ กระต่ายเพชร 97 OT-Yaksa F 0 0 0 2
67 พงศ์สันต์  เลิศกิตศิริ    22 Ursus F 0 0 0 2
68 ธีรธัช  กิจเวช  55 Ursus F 0 0 0 2
69 ศุภโชค  แก้วไชโย 92 Ursus D 0 0 0 2
70 ธนะพัฒน์ สุรศิริรัตนสิน 19 Warriors B D 0 0 0 2
71 นฤเบศ ชลสาคร 22 Young Ducks F 0 0 0 2
72 พลท พลวรรณ์ 29 Nakaraj-B F 0 0 0 4
73 วิพล พุทธานนท์ 7 OT-Yaksa F 0 0 0 4
74 บดินทร์ วรเทพพุฒิพงษ์ 18 OT-Yaksa D 0 0 0 4
75 ฉัตรมงคล ปภาสุขสันต์ 14 Warriors B F 0 0 0 4
76 อุกฤษฎ์ สนิทใจ 23 Warriors B D 0 0 0 4
77 อุรุพงษ์ ชูสุวรรณ 77 Young Ducks F 0 0 0 4
78 ธีรวิทย์ หล่อวิจิตร 29 OT-Yaksa F 0 0 0 6
79 สิทธิชัย  มหามงคลสกุล 2 Ursus D 0 0 0 10
80 ภคพร ตันติรัตน์วงศ์ 88 Young Ducks F 0 0 0 10
81 อินทัช  แสงทอง     98 Ursus D 0 0 0 27

 

GOALTENDER

RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 Liao Yu Cheng #32 Warriors A 4 42 4 1 38 0.905 0
2 ประเวศ แก้วจีน Lion State 3 66 10 3.333 56 0.848 0
3 พุฒิเมศ เอี้ยวสุวรรณ #31 Thunders 5 26 4 0.8 22 0.846 0
4 Gabriel Toth #1 Thunders 6 58 10 1.667 48 0.828 0
5 วสุนันท์ อังกูลพัฒนาสุข #0 Lion State 3 86 15 5 71 0.826 0
6 Yves Gaboriault #37 Big Bulls 3 38 7 2.333 31 0.816 0
7 Patrick Leduc #88 Nakaraj Inter 3 42 8 2.667 34 0.81 0
8 Lance Parker #62 Warriors A 3 15 3 1 12 0.8 0
9 ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ #1 Greatest Ice 7 143 29 4.143 114 0.797 0
10 ภูรินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ #45 Nakaraj Inter 3 26 6 2 20 0.769 0
11 ภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข #32 Big Bulls 3 74 18 6 56 0.757 0
12 ปัทมนัดดา หวัง #27 Greatest Ice 6 28 12 2 16 0.571 0

 

RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 เรื่องรัญชน์ ตันวิบูลบ์วงศ์#10 Grizzly Bears 6 98 16 2.667 82 0.837 0
2 พุทธิพงษ์ วีระศิลปชัย #1 Young Ducks 6 99 21 3.5 78 0.788 0
3 วิชยา แพงงา #66 OT-Yaksa 4 68 15 3.75 53 0.779 0
4 สุจินต์ เจริญสุข #40 OT-Yaksa 5 121 27 5.4 94 0.777 0
5 พีรพงศ์  เลิศกิตศิริ #30 Ursus 7 167 38 5.429 129 0.772 0
6 ศุภณัฐ รุ่งเรืองวัฒน์ #45 Nakaraj-B 6 111 30 5 81 0.73 0
7 จิมมี่ #1 Warriors B 3 25 7 2.333 18 0.72 0
8 พชร ไตรรัตน์ #86 Warriors B 7 102 29 4.143 73 0.716 0
9 วรันธร เงินฉาย #39 Grizzly Bears 2 41 13 6.5 28 0.683 0
10 มาศธร พรรณรัตน์ #3 Nakaraj-B 3 37 14 4.667 23 0.622 0
11 บุรุษ  คูตระกูล #00 Ursus 4 23 13 3.25 10 0.435 0
12 Dalad Namboon #25 Young Ducks 4 29 17 4.25 12 0.414 0