BIG BULLS , NAKARAJ INTER , THUNDER , WARRIORS-A
RK Player No. Team Pos. G A Pts PM
1 เคน เอ็ดวิน ซินเบอร์น 5 Warriors A D 21 21 42 2
2 ฮิเดกิ นากายาม่า 96 Warriors A D 12 17 29 0
3 ณฐภัทร ลัคนทินากร 17 Thunders F 13 12 25 0
4 ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร 88 Warriors A F 11 12 23 0
5 ภานุรุจ สุวชิรัตน์ 14 Big Bulls F 10 12 22 0
6 สิทธิ์นนท์ พรหมทอง 88 Thunders F 4 17 21 0
7 ณัฐเสฎฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์ 92 Thunders F 10 10 20 0
8 มาซาโต คิตายามะ 83 Warriors A F 11 8 19 2
9 Harrison Oztemel  12 Big Bulls F 11 6 17 4
10 Justin St-Denis 71 Nakaraj Inter F 8 9 17 0
11 ปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา 34 Thunders F 11 5 16 0
12 Bill  Bredesen 17 Big Bulls F 9 7 16 4
13 รักษ์ชัย สุขวิบูลย์ 4 Warriors A F 13 2 15 4
14 อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน 91 Nakaraj Inter F 9 6 15 18
15 Ichiro  Hara 28 Nakaraj Inter F 7 8 15 6
16 ภาสิทธิ์ จิระชัย 88 Big Bulls F 11 3 14 4
17 เทวินทร์ ชาติสุวรรณ 5 Thunders F 7 6 13 0
18 ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล 55 Nakaraj Inter F 7 6 13 6
19 Devin Michael 39 Nakaraj Inter F 6 7 13 0
20 Jordan Ashton 93 Big Bulls D 7 5 12 6
21 David Boere 19 Nakaraj Inter F 6 6 12 8
22 Shinohara Yuhei 8 Warriors A D 5 7 12 4
23 แพทริก ฟอร์สเนอร์ 86 Big Bulls F 9 2 11 6
24 กฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา 10 Warriors A F 7 4 11 0
25 ภูริช ธีระนุสรณ์กิจ 9 Thunders D 7 4 11 6
26 Oleg Kabakov 23 Thunders F 4 7 11 0
27 ปภาณ  ธนเกริกเกียรติ 3 Warriors A D 3 8 11 2
28 จันทพงษ์ เต็งสกุล 26 Thunders F 5 5 10 0
29 ชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์ 93 Thunders F 4 6 10 2
30 Mike Wilson 44 Nakaraj Inter D 2 8 10 12
31 ชยุตพล กูลรัตน์ 44 Thunders D 6 3 9 2
32 ยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์ 75 Warriors A F 6 3 9 14
33 ฆฤต ไทยานนท์ 37 Thunders D 5 3 8 0
34 พันธุ์เดช คูหาแก้ว 97 Thunders F 4 4 8 0
35 พริษฐ์ จันทร์ธีรยุทธ์  97 Nakaraj Inter F 3 5 8 2
36 วัชรินทร์ วิไลลักษณ์ 76 Warriors A F 2 6 8 0
37 ทิม สุพรรณโกมุท 8 Nakaraj Inter F 6 1 7 2
38 Ernesto Bauer 22 Big Bulls F 5 2 7 8
39 แมธิว จอนาธาน ซิเกิล 0 Warriors A F 4 3 7 2
40 Alex Phelps 3 Nakaraj Inter D 4 2 6 20
41 ชวัล เจียรวนนท์ 94 Big Bulls F 3 3 6 0
42 กณิศ กิติเรียงลาภ 27 Thunders D 3 3 6 0
43 ปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล 54 Thunders D 3 3 6 4
44 Bradley Wilson 71 Big Bulls D 2 4 6 4
45 Caroline Hill 73 Warriors A D 1 5 6 0
46 ชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์ 22 Thunders D 1 5 6 2
47 สุกฤษฏิ์ เหนี่ยงแจ่ม 56 Nakaraj Inter F 3 1 4 4
48 พีรวิชญ์ โกวิทยา 78 Thunders F 2 1 3 0
49 อารยะ วัฒนปัญญากุล 63 Thunders D 1 2 3 2
50 Larin Roman 84 Warriors A F 0 3 3 0
51 Donnie Lindgren 79 Thunders F 0 3 3 2
52 Vlas Nagibin 74 Nakaraj Inter F 1 1 2 0
53 วชร ลือนาม 19 Big Bulls D 0 2 2 0
54 จตุพงษ์ พวงดี 11 Big Bulls F 0 2 2 2
55 ญาณา แนวบุญเนียร 89 Nakaraj Inter F 1 0 1 0
56 Alex Phelps 7 Warriors A F 1 0 1 0
57 ณรงค์ชัย ประเสริฐศรี 21 Big Bulls D 0 1 1 0
58 Alasdair  Fawcett 96 Big Bulls F 0 1 1 2
59 Adrian Mayer 98 Big Bulls D 0 1 1 2
60 บารมี พุกเจริญ 9 Big Bulls F 0 0 0 2
61 ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล  7 Nakaraj Inter D 0 0 0 2
62 ณภัทร ศันสนียเวทย์  59 Nakaraj Inter F 0 0 0 2
63 เคลย์ แฮมเมอริค 2 Big Bulls D 0 0 0 4
64 ปรัชญ์ ศิริธร 63 Big Bulls D 0 0 0 6

 

GREATEST ICE , LION STATE , OT-YAKSA , WARRIORS-B
RK Player No. Team Pos. G A Pts PM
1 Darius Konitopetz 26 OT-Yaksa F 17 6 23 10
2 ณกฤต สุทธิวิจิตโต 6 Warriors B F 13 5 18 0
3 อาชาคิน อั้น 81 Warriors B F 10 8 18 4
4 ชัยนนท์กิตต์ หวังนิธิธรรม์ 75 Greatest Ice F 5 8 13 0
5 ธีระศักดิ์ รัตนโชติ 3 Lion State D 10 2 12 0
6 อินทัช เสริมสุขเจริญชัย 42 OT-Yaksa F 7 5 12 10
7 อาชวิน วัฒนปัญญากุล 22 Lion State D 6 6 12 2
8 ภัทรดิษ อักษรรัศมี 87 OT-Yaksa F 10 1 11 8
9 รัฐภูมิ สโรจฤวดี 98 Warriors B F 7 3 10 0
10 นิติพล แสงบัว 77 Warriors B F 7 3 10 22
11 โรจน์ฤทธิ์ อินทราวิชากุล 79 Warriors B F 1 8 9 2
12 ไกรศร นิยมวงศ์ 64 OT-Yaksa D 2 6 8 2
13 เขมรัฐ โรจน์พิทักษ์ชีพ 8 Lion State F 7 0 7 2
14 Jesse Starosta 10 Lion State F 6 1 7 2
15 เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์ 22 OT-Yaksa F 4 3 7 0
16 สิทธิเดช ธรรมมะ 71 Greatest Ice D 2 5 7 8
17 สมิทธิ์ วิริยภาษ 15 Greatest Ice F 4 2 6 0
18 Scott Murray 19 Lion State F 3 2 5 2
19 Ryan Yaden 8 OT-Yaksa F 3 2 5 6
20 นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี 4 Lion State F 4 0 4 0
21 เริงฤทธิ์ อินทราวิชกุล 13 Warriors B D 3 1 4 14
22 พงศ์เกียรติ วงษ์นันทวัฒน์ 23 Greatest Ice F 2 2 4 0
23 Janne Kankaanpaa 72 Lion State F 2 2 4 0
24 สมสิทธิ์ มั่นใจ 91 Greatest Ice D 2 2 4 4
25 Ralf  Dittmer 44 Lion State D 2 2 4 4
26 กฤตภาส วิภูพงศ์ 11 Warriors B D 2 2 4 4
27 อธิษฐ์ ขุนราษฎร์ 97 Greatest Ice F 3 0 3 0
28 ธารินทร์ สีแสงสุวรรณชัย 87 Warriors B F 2 1 3 4
29 ศุภกิจ ปิยดำรงเกียรติ 35 Warriors B D 1 2 3 8
30 อนันต์ กุลลูกอิน 81 Greatest Ice D 1 2 3 14
31 Simon Kititeekakul 9 Lion State F 0 3 3 0
32 ภาคภูมิ ทองอร่าม 35 OT-Yaksa D 0 3 3 6
33 วิชชากร แก้วประสพ 18 Greatest Ice F 2 0 2 0
34 Kenichiro Yamazato 43 Greatest Ice F 2 0 2 0
35 สุวิภา ปัญญามณีรัตน์ 19 Greatest Ice D 2 0 2 2
36 ธีรพล ชำนาญรัตนกุล 18 Warriors B D 2 0 2 2
37 ธนะพัฒน์ สุรศิริรัตนสิน 19 Warriors B D 1 1 2 6
38 เดชบดินทร์ จิตตรานนท์ 47 OT-Yaksa D 1 1 2 16
39 วรัชนันท์ บุญยุบล 26 Lion State F 0 2 2 0
40 พัฒน์ภูมิ ผาทอง 68 Warriors B F 0 2 2 0
41 ทินภัทร บุญมั่น 33 Warriors B F 0 2 2 2
42 นันทวัฒน์ หวัง 24 Greatest Ice F 0 2 2 4
43 สุวิชชา ศัพท์หงษ์ 81 OT-Yaksa F 0 2 2 4
44 นำชัย ปังศิริ 88 Greatest Ice F 1 0 1 0
45 วิลาสินี รัตนนัย 20 Warriors B F 1 0 1 0
46 มินสชา ทีฆธนสกุล 4 Greatest Ice F 1 0 1 2
47 นิอร พุฒสุข 44 Greatest Ice D 1 0 1 4
48 ธนาวัฒน์ ไทยมานิตย์ 25 Lion State D 1 0 1 12
49 ณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา 20 OT-Yaksa D 1 0 1 14
50 โยธิน ลิ้มโยธิน 87 Greatest Ice F 0 1 1 0
51 ธเนศ อนันต์ธนานุกุล 63 Greatest Ice F 0 1 1 2
52 Domnick Dumais 16 Lion State D 0 1 1 4
53 คณิณ โมกขะเวส 24 OT-Yaksa F 0 1 1 8
54 ธีรวิทย์ หล่อวิจิตร 29 OT-Yaksa F 0 1 1 10
55 ฉัตรมงคล ปภาสุขสันต์ 14 Warriors B F 0 1 1 14
56 วรวิทย์ กาจูม 55 Greatest Ice F 0 0 0 2
57 นิพนธ์ กระต่ายเพชร 97 OT-Yaksa F 0 0 0 2
58 วิพล พุทธานนท์ 7 OT-Yaksa F 0 0 0 4
59 อุกฤษฎ์ สนิทใจ 23 Warriors B D 0 0 0 4
60 บดินทร์ วรเทพพุฒิพงษ์ 18 OT-Yaksa D 0 0 0 6

 

GRIZZLY BEARS , NAKARAJ-B , URSUS , YOUNG DUCKS
RK Player No. Team Pos. G A Pts PM
1 อดิศักดิ์  บุญคง 91 Nakaraj-B F 7 1 8 2
2 ไชยภัทธิ์ กิจจาภิวัฒน์วงศ์ 26 Nakaraj-B F 6 2 8 0
3 วีรยศ คำชำนาญ 54 Nakaraj-B F 6 2 8 4
4 Joonas Laakkonen 66 Young Ducks F 5 2 7 0
5 จอช  เพอร์รี่  26 Ursus F 3 4 7 24
6 Nicholas Li En Lin 7 Young Ducks F 2 3 5 0
7 พงศ์สันต์  เลิศกิตศิริ    22 Ursus F 3 1 4 2
8 ธีธัช ธีรกุลวาณิช 54 Grizzly Bears D 3 1 4 4
9 ไกรสิน วงศ์สิริพิบูลย์ 40 Young Ducks D 3 1 4 4
10 นัฐพงษ์ หาญนฤชัย 15 Grizzly Bears D 2 2 4 8
11 ปริวุฒิ ปราชญานันต์ 44 Nakaraj-B F 1 3 4 0
12 Joe Pettit 24 Young Ducks D 1 3 4 2
13 วีรภัทร สุรวาณิช 11 Young Ducks F 1 3 4 12
14 Andrew Shutsa 14 Young Ducks F 2 1 3 0
15 อานุภาพ เจริญรักษ์ 5 Nakaraj-B F 2 1 3 2
16 ยอดพงษ์ วรารัศมีนิธิกุล 8 Grizzly Bears D 2 1 3 4
17 อิทธิพล ซอ 97 Nakaraj-B F 2 1 3 4
18 นิทัศน์ ธรรมสิทธิ์ 97 Grizzly Bears F 1 2 3 2
19 ศุภโชค นานากิจไพบูลย์ 23 Grizzly Bears F 2 0 2 4
20 นนทภัทร แจ่มจันทร์ 36 Nakaraj-B D 2 0 2 14
21 วรวิทย์ มะกล่ำทอง 75 Grizzly Bears D 1 1 2 0
22 ภานุพงษ์ นวลเป็นใย 7 Nakaraj-B F 1 1 2 0
23 ธนากฤต สาธิตสิทธิ์ 37 Young Ducks F 1 1 2 2
24 ภาณุพงษ์ นวลเป็นใย 17 Nakaraj-B F 1 1 2 4
25 ภคพร ตันติรัตน์วงศ์ 88 Young Ducks F 1 1 2 16
26 กิตินันท์ สินคีรีรัตน์ 9 Young Ducks D 1 1 2 22
27 นันทวัฒน์ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 5 Grizzly Bears D 1 0 1 0
28 พิชากร หวังเจริญวงศ์ 74 Grizzly Bears F 1 0 1 0
29 ศศิปรียา บุญเกิด 10 Young Ducks F 1 0 1 0
30 ชัยสิทธิ์ ตุลวรรธนะ 9 Grizzly Bears F 1 0 1 2
31 สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ 12 Grizzly Bears F 1 0 1 2
32 ภาวิศ  ภู่ปิยะประเสริฐ 6 Ursus F 1 0 1 2
33 ธนบูรณ์ ศรีวรนาถกุล 8 Nakaraj-B F 1 0 1 4
34 บริภัทร  พรมมาสม 67 Ursus F 1 0 1 4
35 Piti Kunakittayakorn 2 Young Ducks D 1 0 1 4
36 นฤสาร เลิศเจริญตระกูล 42 Nakaraj-B F 1 0 1 6
37 ศุภวิชญ์ เยี่ยมแสนสุข 85 Ursus D 1 0 1 10
38 อินทัช  แสงทอง     98 Ursus D 1 0 1 33
39 ไตรรัตน์  อุดร  8 Ursus F 0 1 1 0
40 Kelly Shim 18 Young Ducks F 0 1 1 0
41 อรุณพัฒน์ พีระมงคลไชย 38 Young Ducks D 0 1 1 0
42 สุภาษิต มัสจิต 2 Grizzly Bears D 0 1 1 2
43 ณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล 89 Nakaraj-B F 0 1 1 2
44 Hannu Hulden 5 Young Ducks D 0 1 1 2
45 นฤเบศ ชลสาคร 22 Young Ducks F 0 1 1 2
46 ศิริวิทย์ โถเหลือง 71 Grizzly Bears F 0 1 1 4
47 กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ 59 Nakaraj-B D 0 1 1 20
48 สตภูมิ สุขสมบูรณ์ 21 Grizzly Bears F 0 0 0 2
49 รชต ขจรศักดิ์สุเมธ 10 Nakaraj-B D 0 0 0 2
50 ภาณุเดช ปังกริมา 13 Nakaraj-B D 0 0 0 2
51 มนต์สกล กุลธนอมรดิษฐ์ 82 Nakaraj-B F 0 0 0 2
52 เหมวิช​  บูราพาภิภพ 17 Ursus D 0 0 0 2
53 ธีรธัช  กิจเวช  55 Ursus F 0 0 0 2
54 ศุภโชค  แก้วไชโย 92 Ursus D 0 0 0 2
55 Chanon Sae-Kuay 26 Young Ducks F 0 0 0 2
56 พลท พลวรรณ์ 29 Nakaraj-B F 0 0 0 4
57 ณภัทร  กัณหะสิริ  36 Ursus F 0 0 0 4
58 ธีรนัย หาญนฤชัย 45 Grizzly Bears D 0 0 0 6
59 อุรุพงษ์ ชูสุวรรณ 77 Young Ducks F 0 0 0 10
60 สิทธิชัย  มหามงคลสกุล 2 Ursus D 0 0 0 12

 

GOALTENDER

 BIG BULLS , NAKARAJ INTER , THUNDER , WARRIORS-A
RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 Liao Yu Cheng #32 Warriors A 8 82 10 1.25 72 0.878 0
2 Gabriel Toth #1 Thunders 11 162 22 2 140 0.864 4
3 พุฒิเมศ เอี้ยวสุวรรณ #31 Thunders 5 26 4 0.8 22 0.846 0
4 Lance Parker #62 Warriors A 4 26 4 1 22 0.846 2
5 ภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข #32 Big Bulls 6 118 22 3.667 96 0.814 0
6 Patrick Leduc #88 Nakaraj Inter 3 42 8 2.667 34 0.81 0
7 ภูรินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ #45 Nakaraj Inter 5 75 16 3.2 59 0.787 0
8 Yves Gaboriault #37 Big Bulls 5 82 18 3.6 64 0.78 0

 

GREATEST ICE , LION STATE , OT-YAKSA , WARRIORS-B
RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 เจมส์ ณ พิกุล #1 Warriors B 7 107 17 2.429 90 0.841 0
2 ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ #1 Greatest Ice 11 241 45 4.091 196 0.813 0
3 วิชยา แพงงา #66 OT-Yaksa 6 107 23 3.833 84 0.785 0
4 สุจินต์ เจริญสุข #40 OT-Yaksa 7 148 32 4.571 116 0.784 0
5 วสุนันท์ อังกูลพัฒนาสุข #0 Lion State 4 109 26 6.5 83 0.761 0
6 พชร ไตรรัตน์ #86 Warriors B 10 115 31 3.1 84 0.73 0
7 ปัทมนัดดา หวัง #27 Greatest Ice 9 59 21 2.333 38 0.644 0

 

GRIZZLY BEARS , NAKARAJ-B , URSUS , YOUNG DUCKS
RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 เรื่องรัญชน์ ตันวิบูลบ์วงศ์#10 Grizzly Bears 11 171 24 2.182 147 0.86 2
2 พีรพงศ์  เลิศกิตศิริ #30 Ursus 13 287 55 4.231 232 0.808 0
3 พุทธิพงษ์ วีระศิลปชัย #1 Young Ducks 11 182 37 3.364 145 0.797 0
4 ศุภณัฐ รุ่งเรืองวัฒน์ #45 Nakaraj-B 6 111 30 5 81 0.73 0
5 มาศธร พรรณรัตน์ #3 Nakaraj-B 7 81 25 3.571 56 0.691 0
6 วรันธร เงินฉาย #39 Grizzly Bears 2 41 13 6.5 28 0.683 0
7 บุรุษ  คูตระกูล #00 Ursus 6 44 17 2.833 27 0.614 0
8 Dalad Namboon #25 Young Ducks 4 29 17 4.25 12 0.414 0