Time Wed May 15 2019
Home Vs Away
8:45Pm OT-YAKSA 5 :3 NAKARAJ B
9:30pm GRIZZLY BEARS 1 :2 YOUNG DUCKS
Time Mon May 20 2019
Home VS Away
8:30Pm GREATEST ICE 0 : 0 THUNDER
9:30pm WARRIORS-B 0 : 0 BIG BULLS
RK Team PTS
1 YOUNG DUCKS 2
2 WARRIORS-A 2
3 LION STATE 2
RK Team PTS
1 THUNDER 2
2 BIG BULLS  2
3 GREATEST ICE  2

BIHL ยินดีรับอาสาสมัคร หรือผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องของวงการฮ๊อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย เช่น การฝึกซ้อมของทีมต่าง ๆ , ความเคลื่อนไหวภายในทีม , ข่าวการแข่งขันของทีม หรือทุกเรื่องราวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โดยในข่าวสาร ต่าง ๆ นั้น เราจะนำเสนอลง  www.bangkokicehockey.com   

ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อวงการกีฬาฮ๊อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย และ รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬา ท่านสามารถเข้าติชมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับฮ๊อกกี้น้ำแข็งของไทยได้ที่นี่ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ admin@bangkokicehockey.com, tr420hk@gmail.com   

สำหรับผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทั้งตัวนักกีฬา และวงการกีฬาฮ๊อกกี้น้ำแข็ง ในประเทศไทยให้พัฒนาขึ้นในอนาคต เรายินดีรับการสนับสนุนนั้น และจะนำไปพัฒนาวงการฮ๊อกกี้น้ำแข็งเพื่อนักกีฬาทุก ๆ คนต่อไป.