::Hockey Training Day::

HTD ได้เปิดการฝึกซ้อมฮ๊อกกี้น้ำแข็งให้กับนักกีฬา หรือผู้ที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย ได้พัฒนาทักษะ และออกกำลังกาย โดยในการฝึกซ้อม จะมีทั้ง Basic Drill ต่าง ๆ และ Game ผู้ที่สนใจสามารถร่วมฝึกซ้อมได้ตามวันและเวลา ดังนี้

การฝึกซ้อมมีทุกวันอังคาร เวลา 20:30 - 22:00 น

สถานที่ : The Rink Ice Arena Rama9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-106-3966

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

BIHL ยินดีรับอาสาสมัคร หรือผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องของวงการฮ๊อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย เช่น การฝึกซ้อมของทีมต่าง ๆ , ความเคลื่อนไหวภายในทีม , ข่าวการแข่งขันของทีม หรือทุกเรื่องราวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โดยในข่าวสาร ต่าง ๆ นั้น เราจะนำเสนอลง www.bangkokicehockey.com. ซึ่งเป็นเวปไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อวงการกีฬาฮ๊อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย และ รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬา ท่านสามารถเข้าติชมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับฮ๊อกกี้น้ำแข็งของไทยได้ที่นี่ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ admin@bangkokicehockey.com , tr420hk@hotmail.com 

สำหรับผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทั้งตัวนักกีฬา และวงการกีฬาฮ๊อกกี้น้ำแข็ง ในประเทศไทยให้พัฒนาขึ้นในอนาคต เรายินดีรับการสนับสนุนนั้น และจะนำไปพัฒนาวงการฮ๊อกกี้น้ำแข็งเพื่อนักกีฬาทุก ๆ คนต่อไป